Get Adobe Flash player

 พระราชปฏิภาณโกศล ผศ,ดร.

           อธิการบดี 

 

  

          พระอุดมธีรคุณ

        ผู้อำนวยการ

รับสมัครนักศึกษา

กรอง

หาปชาบดีเถรีวิทยาลัย 95 หมู่ 7 ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150